Til nye forhandlere af aviser, ugeblade og magasiner


Lov om butikstid
Forhandleren må selv påse, at bladsalget finder sted efter de gældende love og vedtægter.

Betaling
Der fremsendes hver uge en regning fra Bladkompagniet pa danske og internationale aviser og magasiner og fra UBF (pa ugeblade og magasiner). Betaling sker mest praktisk via PBS, dvs. automatisk træk hver uge fra din bank. Til det brug bedes du udfylde og underskrive trcektilladelserne pa registreringsformularen side 2.

Depositum
Der skal stilles sikkerhed for bladleveringerne. Normalt svarende til 4 ugers levering. Den nye ejer vil ved
ejerskiftet modtage brev fra Bladkompagniet og fra UBF om størrelsen af den bankgaranti der skal stilles.
Den nye ejer skal være opmærksom på, at sikkerhedsstillelsen skal være etableret, før leverancer kan
finde sted.

Bladlevering
Bladleveringen til forretningen fortsætter uændret. Indehaveren kan til enhver tid give besked om regulering af levering. Ændring af danske aviser meldes til den pågældende udgiver. Ændring af øvrige udgivelser kontaktes distributøren: Bladkompagniet, UBD. En ny forretning afgiver bestilling ved opstart.

Ejerskiftedato
Branchen arbejder med hele ugeregninger (mandag – søndag), og det er derfor praktisk, hvis ejerskiftet
sker en mandag morgen. Sker det på en anden ugedag, må den tidligere og den nye ejer selv indbyrdes
dele den pågældende uges regninger.

Ved ejerskifte
Ved ejerskifte i en forretning, der sælger aviser og / eller ugeblade, skal ejerskiftet meddeles til
Bladudgivernes Forhandler-Nævn 14 dage, før det sker. Den nye ejer skal, senest 8 dage før ejerskiftet,
udfylde, underskrive og indsende registreringsformular til bladsalg til Bladudgivernes Forhandler-Nævn.
Papirerne skal være Bladudgivernes Forhandler-Nævn i hænde, før leverancer kan finde sted. Herefter
gives der meddelelse om ejerskifte til alle udgivere og distributører.
Der skal underskrives nye registreringformularer ved omdannelse til A/S; ApS eller lign.

Afregning mellem gammel og ny ejer
Restaviserne fra ugen før ejerskiftet afhentes i begyndelsen af den kommende uge, og bliver krediteret
den gamle ejer. De skal således ikke tælles med i varelageret.
Det samme gælder de nye mandagsugeblade. Selv om de er leveret i forretningen, må de jo først sælges
fra mandag, og de bliver derfor også debiteret den nye ejer.
De ugeblade og magasiner, der forefindes i forretningen ved ejerskiftedagen, skal medtages i varelageret,
idet de jo enten bliver solgt af den nye ejer eller krediteret ham som retur.

Ferie
Ved ferielukning kan samtlige bladleveringer midlertidigt afbestilles ved opringning til Bladudgivernes
Forhandler-Nævn på telefon 4362 6010. Skulle du ønske yderlige oplysninger, er du velkommen til at
ringe til Bladudgivernes Forhandler-Nævn på telefon 4362 6010.

Med venlig hilsen

Bladudgivernes Forhandler-Nævn
-bladbranchens fælles registreringskontor

pdf Til nye forhandlere

 

pilspaceDownload registreringsformular pdf

pilspaceDownload Bladkompagniets bestillingsliste pdf

pilspaceDownload UBD's bestillingsliste pdf


pilspaceDownload Acrobat Reader til læsning af PDF filer