Kontakt til aviserne og ugebladsudgiverne

Nedenstående kan du download lister i PDF, med de respektive informationer på henholdsvis
aviser samt ugebladsudgiverne.

Med venlig hilsen

Bladudgivernes Forhandler-Nævn
-bladbranchens fælles registreringskontor